Trafikverkets samtliga järnvägsutredningar för Norrbotniabanan är nu beslutade. Här kan du se järnvägskorridoren i sin helhet mellan Umeå och Luleå.


Järnvägsutredning: Syftar till att ta fram en korridor för en framtida sträckning av Norrbotniabanan.