Regeringen fattar ett slutgiltigt beslut om den nationella infrastrukturplanen för de kommande tio åren där Norrbotniabanan finns med i sin helhet, från Umeå till Luleå. Det innebär att finansiering nu finns för att påbörja planeringen mellan Skellefteå och Luleå, samt för en byggstart.


Nationella infrastrukturplanen: Endast infrastrukturobjekt som regeringen lyft in i den nationella infrastrukturplanen kan genomföras. Finns objekt inte med här byggs de inte heller av staten.