Trafikverket inleder arbetet med framtagande av järnvägsplaner för sträckan Skellefteå–Luleå.