Riksdagen beslutar om propositionen, inklusive hur stor den 12- eller 16-åriga ekonomiska planeringsramen ska vara.

När riksdagens beslutat om infrastrukturpropositionen vet vi exakt hur mycket pengar som kommer att satsas på infrastruktur och under hur lång tid, tio eller sexton år.