Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen m.m. som finansieras med anslagsmedel under perioden 2022-2033 ska uppgå till 799 miljarder kronor. Läs mer på riksdagens webbplats.

Nu vet vi hur mycket pengar som kommer att satsas på infrastruktur under perioden 2022-2033.