Med anledning av de stora industriinvesteringarna i Norrbotten och Västerbotten uppdrar regeringen åt Trafikverket att utreda förutsättningarna för att tidigarelägga redan beslutade infrastrukturinvesteringar.

Regeringens stöd är viktigt för att ge investeringarna i norr full effekt, både regionalt och nationellt. Trafikverkets uppdrag att utreda tidigareläggningar och flaskhalsar i norra Sverige är välkommet, då det är en självklarhet att en sådan tillväxtregion ska kunna erbjuda goda möjligheter att resa och frakta hållbart.