Regeringen beslutar att tillstyrka 15 infrastrukturprojekt i Sverige för vidare ansökan till EUs fond för ett sammanlänkat Europa. Norrbotniabanan finns med bland dessa projekt med ansökan “Studies and technical design, Phase 2 Skellefteå–Luleå.”