Regeringen ger Trafikverket uppdraget att förbereda Norrbotniabanan för byggstart redan 2023–2025 för sträckan Dåva–Skellefteå. I teorin innebär det 1–2 års tidigareläggande, men det är Trafikverkets planering som styr.