Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet av sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra för en byggstart av sträckan inom ramen för kommande nationella infrastrukturplan.

Grönt ljus för hela Norrbotniabanan! Regeringens besked innebär att Trafikverket inte behöver vänta in nästa Nationella infrastrukturplan som beslutas våren 2022 utan kan gå vidare med planeringen norrut direkt. Det innebär också att Trafikverket säkrar sin kompetens inom projektet så att de inte försvinner när planeringen mellan Umeå och Skellefteå färdigställs till årsskiftet. Dessutom meddelade regeringen att en byggstart för den norra etappen ska inkluderas i den kommande infrastrukturplanen.