Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför nästa nationella infrastrukturplan. Den ska handla om hur infrastrukturen, främst våra vägar och järnvägar, ska utvecklas och förvaltas på 12 års tid, alternativt 16 års tid.

I regeringens direktiv till Trafikver­ket stod bland annat att ”Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbot­niabanan i sin helhet ska intensifieras.” I den nuvarande planen finns Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå med. Att finnas med i planen är superviktigt. Finns man inte med byggs det inte heller, och man får vänta minst fyra år tills nästa plan uppdateras.