Efter att riksdagen har beslutat om propositionen ger regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny infrastrukturplan för perioden 2022–2033, alternativt 2022–2037 beroende på vad riksdagen har beslutat. Regionerna får motsvarande uppdrag att ta fram nya länsplaner för motsvarande period.

Nu har regeringen alla uppgifter de behöver för att kunna ge Trafikverket ett nytt uppdrag, att göra en plan för infrastrukturen.