Regeringen fattar ett slutgiltigt beslut om den nationella infrastrukturplanen för de kommande tio åren, där den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå finns med. Det innebär att den nu kan byggas i ett svep.