Hela planeringsprocessen avslutades med att regeringen fastställde den nya nationella planen, respektive slutliga ekonomiska ramar för länsplanerna, och redovisade resultatet i en skrivelse till riksdagen.

Nu är arbetet med den nationella infrastrukturplanen slut för denna gång. Om drygt ett år börjar arbetet igen med nästa nationella infrastrukturplan.