Hela planeringsprocessen avslutas med att regeringen fastställer den nya nationella planen, respektive slutliga ekonomiska ramar för länsplanerna, och redovisar resultatet i en skrivelse till riksdagen.

Nu är arbetet med den nationella infrastrukturplanen slut för denna gång. Om drygt ett år börjar arbetet igen med nästa nationella infrastrukturplan.