Biljettbokningarna bifogades med vårt remissvar till regeringen, som ett av flera starka argument inför nästa nationella infrastrukturplan som beslutas 2022. Denna plan avgör hur snabbt Norrbotniabanan kan byggas i sin helhet.