Botniska korridoren, och med det även Norrbotniabanan, är på väg in i det Europeiska stomnätet för järnväg. Norrbotniabanan AB söker, på grund av dessa positiva indikationer, regeringens stöd under våren för att kunna söka EU-medel men får ett negativt besked av regeringen.