Norrbotniabanegruppens kampanjsida kunde man under perioden 4 dec 2020 till 24 jan 2021 boka fiktiva biljetter på Norrbotniabanan för att tillsammans med andra visa på behovet av hela banan från Umeå till Luleå. En liknande opinionskampanj genomfördes 2017, där 10 768 bokningar bidrog till att halva Norrbotniabanan kom med i den nationella planen.