Norrbotniabanan, som då sträckte sig hela vägen upp till Haparanda från Umeå, delades och den så kallade Haparandabanan bröts loss. Regeringen beslutar i Framtidsplanen (nationella infrastrukturplanen) att upprätta järnvägsplaner och bygge för Haparandabanan, sträckan mellan Kalix och Haparanda, samt upprustning och elektrifiering av den befintliga järnvägen Karlsborgs bruk–Morjärv–Boden.