Nu har regeringen beslutat om nationell plan för åren 2022–2033 och Norrbotniabanan finns äntligen med i hela sin längd, från Umeå till Luleå! Regeringen har ökat på finansieringen till drygt 15 miljarder i planen för både planering och bygge. Det blir även möjligt att söka medfinansiering från EU under planperioden. Nu fortsätter diskussionerna om kompletterande finansiering, hur arbetet kan intensifieras samt ett målår att sikta mot då Norrbotniabanan kan stå klar.