Regeringen fattar ett slutgiltigt beslut om den nationella infrastrukturplanen 2022-2033. För första gången finns Norrbotniabanan med i sin helhet, från Umeå till Luleå!

Läs mer om resan mot denna plan här.