Till regeringen har vi tre extra viktiga medskick på Trafikverkets förslag till plan; Öka takten, öka finansieringen och bestäm när banan ska stå klar i sin helhet.