Den nationella infrastrukturplanen avgör hur snabbt Norrbotniabanan kan byggas i sin helhet. Men det är inte lätt att följa med de olika turerna kopplat till planen och vad som gäller för projektet Norrbotniabanan. Därför har vi gjort denna tidsaxel där du kan följa med på resan mot nästa nationella infrastrukturplan, från juni 2020 till juni 2022.