EU-medel beviljas för planeringen mellan Umeå och Skellefteå.