Trafikverkets ansökan om förberedande planeringsarbeten för Norrbotniabanans sträcka mellan Skellefteå och Luleå beviljades inte av EUs fond för ett sammanlänkat Europa. Ansökan var av det mindre slaget och nya ansökningar kommer att göras när nästa möjlighet öppnas.