Regeringen begär att EU-kommissionen ska förlänga en av de nio stomnätskorridorerna i EU, Skandinavien–Medelhavet (ScanMed). Detta kan innebära ökade möjligheter till medfinansiering från EU för järnvägsbyggen i Sverige.