Norrbotniabanan ABs affärsplan om genomförandet av järnvägsbygget lämnas över till Näringsdepartementet.