FÖLJ RESAN MOT NY NATIONELL INFRASTRUKTURPLAN

Preloader
 • Följ med på resan mot nästa nationella infrastrukturplan!

  Följ med på resan mot nästa nationella infrastrukturplan!

  Den nationella infrastrukturplanen avgör hur snabbt Norrbotniabanan kan byggas i sin helhet. Men det är inte lätt att följa med de olika turerna kopplat till planen och vad som gäller för projektet Norrbotniabanan. Därför har vi gjort denna tidsaxel där du kan följa med på resan mot nästa nationella infrastrukturplan, från juni 2020 till maj 2022.

 • Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag

  Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag

  Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför nästa nationella infrastrukturplan. Den ska handla om hur infrastrukturen, främst våra vägar och järnvägar, ska utvecklas och förvaltas på 12 års tid, alternativt 16 års tid.

  I regeringens direktiv till Trafikver­ket stod bland annat att ”Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbot­niabanan i sin helhet ska intensifieras.” I den nuvarande planen finns Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå med. Att finnas med i planen är superviktigt. Finns man inte med byggs det inte heller, och man får vänta minst fyra år tills nästa plan uppdateras.

 • Trafikverket redovisar sitt inriktningsunderlag

  Trafikverket redovisar sitt inriktningsunderlag

  Huvudsyftet med inriktningsplaneringen är att ge ett underlag för ekonomiska ramar och vägledning av möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen.

  Det är viktigt att alla är medvetna om att inriktningsunderlaget inte är en ”sanning” utan ett av många underlag för att kunna göra nästa nationella infrastrukturplan. För att balansera och bredda bilden är det därför oerhört viktigt att yttra sig i ett remissvar.

 • Möjlighet att boka biljetter för att visa stödet för Norrbotniabanan

  Möjlighet att boka biljetter för att visa stödet för Norrbotniabanan

  Norrbotniabanegruppens kampanjsida kunde man under perioden 4 dec 2020 till 24 jan 2021 boka fiktiva biljetter på Norrbotniabanan för att tillsammans med andra visa på behovet av hela banan från Umeå till Luleå. En liknande opinionskampanj genomfördes 2017, där 10 768 bokningar bidrog till att halva Norrbotniabanan kom med i den nationella planen.

 • Över 20 000 biljettbokningar bifogas med vårt remissvar

  Över 20 000 biljettbokningar bifogas med vårt remissvar

  Biljettbokningarna bifogades med vårt remissvar till regeringen, som ett av flera starka argument inför nästa nationella infrastrukturplan som beslutas 2022. Denna plan avgör hur snabbt Norrbotniabanan kan byggas i sin helhet.

 • Regeringen redovisar Infrastruktur­propositionen för riksdagen

  Regeringen redovisar Infrastruktur­propositionen för riksdagen

  Regeringen redovisade sitt förslag, den så kallade infrastruktur­propositionen, till riksdagen där man angav de ekonomiska ramarna för den kommande nationella infrastrukturplanen.

  Budskapet från Infrastrukturminister Tomas Eneroth och Per Bolund Miljö- och klimatminister vid presskonferensen var tydligt, Norrbotniabanan ska färdigställas i sin helhet till Luleå! Propositionen baseras på Trafikverkets inriktningsunderlag, remissynpunkter (skriftliga och från remissmöten) samt ytterligare underlag från främst transportmyndigheterna och till sist regeringens egna bedömningar. Efter Trafikverkets inriktningsunderlag från 30 oktober 2020 tillför nu regeringen mer medel till planen, för att exempelvis Norrbotniabanan i sin helhet ska kunna planeras och byggas. I vårt pressrum kan du läsa vårt pressmeddelande kopplat till detta.

 • Riksdagen beslutar om Infrastrukturpropositionen

  Riksdagen beslutar om Infrastrukturpropositionen

  Riksdagen beslutar om propositionen, inklusive hur stor den 12- eller 16-åriga ekonomiska planeringsramen ska vara.

  När riksdagens beslutat om infrastrukturpropositionen vet vi exakt hur mycket pengar som kommer att satsas på infrastruktur och under hur lång tid, tio eller sexton år.

 • Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny nationell infrastrukturplan

  Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny nationell infrastrukturplan

  Efter att riksdagen har beslutat om propositionen ger regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny infrastrukturplan för perioden 2022–2033, alternativt 2022–2037 beroende på vad riksdagen har beslutat. Regionerna får motsvarande uppdrag att ta fram nya länsplaner för motsvarande period.

  Nu har regeringen alla uppgifter de behöver för att kunna ge Trafikverket ett nytt uppdrag, att göra en plan för infrastrukturen.

 • Trafikverket redovisar deras förslag till en ny nationell infrastrukturplan

  Trafikverket redovisar deras förslag till en ny nationell infrastrukturplan

  Trafikverket redovisar deras förslag till en ny nationell plan för perioden 2022–2033, alternativt 2022–2037 beroende på vad riksdagen har beslutat tidigare.
  Förslaget ut på remiss där alla intressenter har möjlighet att tycka till om förslaget och lämna synpunkter till regeringen.

  Här blir det oerhört spännande och se hur mycket av Norrbotniabanan som finns med i Trafikverkets förslag! Det vi hoppas på är att hela Norrbotniabanan ingår i den kommande planen.

 • Här har vi möjlighet att skicka in våra synpunkter till regeringen på Trafikverkets förslag till en ny nationell infrastrukturplan

  Här har vi möjlighet att skicka in våra synpunkter till regeringen på Trafikverkets förslag till en ny nationell infrastrukturplan

  Ibland händer det att regeringen skjuter till ytterligare medel och/eller lägger till fler objekt som de vill ska genomföras, innan de fattar ett slutgiltigt beslut om den nya nationella planen.

 • Regeringen fastställer ny Nationell infrastrukturplan

  Regeringen fastställer ny Nationell infrastrukturplan

  Hela planeringsprocessen avslutas med att regeringen fastställer den nya nationella planen, respektive slutliga ekonomiska ramar för länsplanerna, och redovisar resultatet i en skrivelse till riksdagen.

  Nu är arbetet med den nationella infrastrukturplanen slut för denna gång. Om drygt ett år börjar arbetet igen med nästa nationella infrastrukturpla