Den frågan ställde vi på vårt seminarium under Västerbotten på Grand Hôtel 2023. Alla vet att färdigställandet av Norrbotniabanan brådskar. I dagsläget finns inte ett enda järnvägsspår som länkar samman kuststäderna längs det tätbefolkade stråket Umeå–Luleå. Samtidigt pågår miljardinvesteringarna i Västerbotten och Norrbotten som gör behovet av en fungerande infrastruktur än mer akut, både för gods- och persontrafik.

Näringslivet, LTU och försvaret medverkade i vårt seminarium för att ge sin bild av läget i Västerbotten och Norrbotten. Vi på Norrbotniabanegruppen och Norrbotniabanan AB informerade om aktuellt läge för projektet och tryckte på att färdigställandet av Norrbotniabanan brådskar!

Läs gärna mer på norrbotniabanan.se/vasterbotten för en kort sammanfattning av innehållet samt talarnas presentationer.