Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet,Liberalerna och Miljöpartiet de gröna:

Hela landet ska växa sidan 6 punkt 28; Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras. Den breda finansieringsdiskussionen mellan sju riksdagspartier ska återupptas och utgöra utgångspunkten för det fortsatta arbetet med projektet…