Med gemensamma krafter fortsätter ändå Region Norrbotten, Region Västerbotten och Trafikverket arbetet med järnvägsutredningarna och bolaget Norrbotniabanan AB bildas.