OM NORRBOTNIABANAN

Norrbotniabanan är en 27 mil planerad järnväg längs Västerbottens och Norrbottens kust som skapar möjligheter för människor och företag runt hela Europa. Banan är en förutsättning för svensk tillväxt och ett fossilfritt Sverige 2045.

AKTUELLT LÄGE

Om du snabbt önskar en statusuppdatering gällande finansiering, planering, bygge samt andra aktualiteter som har anknytning till projektet Norrbotniabanan.

KLICKA HÄR

Norrbotniabanans intensifiering

I Januariavtalet mellan S, Mp, C och L i punkt 28 anges att arbetet med Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras. På denna sida lyfter vi vår syn på intensifieringen samt samlar information om Norrbotniabanan – speciellt riktat till dig som politiker.

Norrbotniabanans representanter föreslår insatserna nedan för att påskynda arbetet med Norrbotniabanan. Hör gärna av dig till mig om du har några funderingar kring dessa, eller andra frågor kopplat till finansieringen.

Gusten Granström, Norrbotniabanan AB, 070 665 57 85, Klicka här för att skicka ett mail.

I den nuvarande Nationella transportplanens tidplan (2018-2029) finns ett glapp på fyra år från det att sträckan Umeå–Dåva är färdigställd tills dess att bygget kan fortsätta norrut till Skellefteå. 2021, beräknas järnvägsplanerna till Skellefteå vara klara. Då räknar vi med att arbetet med bygghandlingar kan fortgå utan glapp för att järnvägsbygget ska kunna ta vid.