Helanorrbotniabanan-nu2020-12-22T09:35:15+01:00

Längtar du också efter Norrbotniabanan? Då kan du boka din “biljett” redan nu och tillsammans med andra visa på behovet av hela banan. Antalet bokningar kommer nämligen att lämnas över till Infrastrukturdepartementet, som ett starkt argument inför nästa nationella transportplan som beslutas 2022. Denna plan avgör hur snabbt banan kan byggas i sin helhet. Bokningen är öppen till och med 24 januari 2021.

Ta chansen att påverka.
Boka din biljett idag!  18189

  BOKNINGAR HITTILLS
  Fördröjning i räkneverket kan ske då många bokar samtidigt, men varje bokning registreras.

  Din röst är viktig! En liknande opinionskampanj genomfördes 2017, där 10 768 bokningar bidrog till att halva Norrbotniabanan kom med i den Nationella transportplanen. Nu vill vi att Norrbotniabanans andra etapp mellan Skellefteå och Luleå ska komma med! Genom att klicka BOKA NU ovan visar du att du också längtar efter banan. Du förbinder dig inte till något i övrigt.

  I den nuvarande Nationella transportplanens tidplan (2018-2029) finns ett glapp på fyra år från det att sträckan Umeå–Dåva är färdigställd tills dess att bygget kan fortsätta norrut till Skellefteå. 2021, beräknas järnvägsplanerna till Skellefteå vara klara. Då räknar vi med att arbetet med bygghandlingar kan fortgå utan glapp för att järnvägsbygget ska kunna ta vid.

  Planeringen bör omgående komma igång mellan Skellefteå och Luleå, inklusive en förstudie för att identifiera utmaningarna för den norra etappen av Norrbotniabanan.

  Norrbotniabanan finns inte med, i sin helhet, i den Nationella transportplanen vilket försvårar ett färdigställande till år 2030, ett årtal som EU har satt upp som målår för det Europeiska stomnätet för järnväg.

  Vi som står bakom den här kampanjen är Norrbotniabanegruppen. Vi är en partipolitiskt obunden intressegrupp som arbetar för att hela Norrbotniabanan ska byggas. 27 mil järnväg från Umeå i söder, via Robertsfors, Skellefteå och Piteå och hela vägen upp till Luleå.

  Genom att boka din fiktiva biljett bidrar du till att synliggöra behovet av Norrbotniabanan. Bokningen är öppen till och med 24 januari 2021. Antalet bokningar kommer att lämnas över till Infrastrukturdepartementet tillsammans med vårt remissvar.

  I punkterna till vänster ser du vilka insatser Norrbotniabanans representanter föreslår för att påskynda arbetet med att färdigställa Norrbotniabanan i sin helhet (i närtid) till 2030!

  Vår allvetande lokförare (spelad av Olof Wretling) inför poddavsnittet #19 Hela Norrbotniabanan. Nu.

  Norrbotniabanegruppen är en partipolitiskt obunden intressegrupp som verkar för Norrbotniabanans förverkligande. Norrbotniabanegruppens arbete finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, Region Norrbotten, Region Västerbotten. Samt näringslivet Boliden Mineral AB, Smurfit Kappa, SSAB EMEA AB, SCA Munksund, Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB, BILLERUDKORSNÄS och LKAB.

  Norrbotniabanegruppen arbetar med information, opinionsbildning och lobbying i syfte att förankra projektet hos beslutsfattande aktörer. Norrbotniabanan AB och Norrbotniabanegruppen har ett fortlöpande samarbete.

  Norrbotniabanan AB bildades 2008 av Landstinget i Norrbotten och Region Västerbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda ett gemensamt bolag, Norrbotniabanan AB, för att: – Ge det fortsatta arbetet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform. – Tydligt markera allvaret i regionens egen ambition och engagemang för att genomföra projektet.

  KONTAKTA

  NORRBOTNIABANEGRUPPEN
  Skellefteå kommun, Samhällsutveckling, 931 85 Skellefteå, info@norrbotniabanan.se

  NORRBOTNIABANAN AB
  Svartuddsvägen 1, 941 85 Piteå

  Elisabeth Sinclair
  Projektledare, Norrbotniabanegruppen
  +46(0)730-59 60 10

  Eva Lundqvist Kommunikatör, Norrbotniabanegruppen +46(0)70-236 67 89

  Gusten Granström CEO, Norrbotniabanan AB +46(0)70-665 57 85

  Till toppen