20047 bokade biljetter

På denna sida kunde man under perioden 4 december 2020 till 24 januari 2021 boka fiktiva biljetter på Norrbotniabanan för att tillsammans med andra visa på behovet av hela banan.

Vi som stod bakom den här kampanjen är Norrbotniabanegruppen. Vi är en partipolitiskt obunden intressegrupp som arbetar för att hela Norrbotniabanan ska byggas. 27 mil järnväg från Umeå i söder, via Robertsfors, Skellefteå och Piteå och hela vägen upp till Luleå.

Biljettbokningarna bifogades med vårt remissvar till Infrastrukturdepartementet, som ett av flera starka argument inför nästa nationella transportplan som beslutas 2022. Denna plan avgör hur snabbt Norrbotniabanan kan byggas i sin helhet.

Din röst är viktig! En liknande opinionskampanj genomfördes 2017, där 10 768 bokningar bidrog till att halva Norrbotniabanan kom med i den Nationella transportplanen. Nu vill vi att Norrbotniabanans andra etapp mellan Skellefteå och Luleå ska komma med!

I de tre punkterna ser du vilka insatser Norrbotniabanans representanter föreslår för att påskynda arbetet med att färdigställa Norrbotniabanan i sin helhet (i närtid) till 2030!

I den nuvarande Nationella transportplanens tidplan (2018-2029) finns ett glapp på fyra år från det att sträckan Umeå–Dåva är färdigställd tills dess att bygget kan fortsätta norrut till Skellefteå. 2021, beräknas järnvägsplanerna till Skellefteå vara klara. Då räknar vi med att arbetet med bygghandlingar kan fortgå utan glapp för att järnvägsbygget ska kunna ta vid.

Planeringen bör omgående komma igång mellan Skellefteå och Luleå, inklusive en förstudie för att identifiera utmaningarna för den norra etappen av Norrbotniabanan.

Norrbotniabanan finns inte med, i sin helhet, i den Nationella transportplanen vilket försvårar ett färdigställande till år 2030, ett årtal som EU har satt upp som målår för det Europeiska stomnätet för järnväg.

Norrbotniabanegruppen är en partipolitiskt obunden intressegrupp som verkar för Norrbotniabanans förverkligande. Norrbotniabanegruppens arbete finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, Region Norrbotten, Region Västerbotten. Samt näringslivet Boliden Mineral AB, Smurfit Kappa, SSAB EMEA AB, SCA Munksund, Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB, BILLERUDKORSNÄS och LKAB.

Norrbotniabanegruppen arbetar med information, opinionsbildning och lobbying i syfte att förankra projektet hos beslutsfattande aktörer. Norrbotniabanan AB och Norrbotniabanegruppen har ett fortlöpande samarbete.

Norrbotniabanan AB bildades 2008 av Landstinget i Norrbotten och Region Västerbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda ett gemensamt bolag, Norrbotniabanan AB, för att: – Ge det fortsatta arbetet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform. – Tydligt markera allvaret i regionens egen ambition och engagemang för att genomföra projektet.

KONTAKTA

NORRBOTNIABANEGRUPPEN
Skellefteå kommun, Samhällsutveckling, 931 85 Skellefteå, info@norrbotniabanan.se

NORRBOTNIABANAN AB
Svartuddsvägen 1, 941 85 Piteå

Elisabeth Sinclair
Projektledare, Norrbotniabanegruppen
+46(0)730-59 60 10

Eva Lundqvist Kommunikatör, Norrbotniabanegruppen +46(0)70-236 67 89

Gusten Granström CEO, Norrbotniabanan AB +46(0)70-665 57 85