Presentation, Power Point
Använd gärna denna presentation och talmanus som inspirationskälla när du berättar om Norrbotniabanan.
Norrbotniabanan_2021-07-06_SV_150-dpi
Källa: norrbotniabanan.se