Presentation, Power Point
Använd gärna denna presentation och talmanus som inspirationskälla när du berättar om Norrbotniabanan.
Norrbotniabanan_2021-01-14_SV_150-dpi.pptx
Källa: norrbotniabanan.se