Dokumentet nedan innehåller en begreppslista, basinformation samt var man kan hitta mer information om projektet Norrbotniabanan. När nytt material lagts ut på på denna sida går ett e-postmeddelande ut till sändlistan inom NOD-gruppen ”kommunikation”.

NBB_NOD_Kommunikation_191002.pdf

Hittar du något i materialet som bör korrigeras? Kontakta gärna någon av oss:
Monica Almgren
Kommunikationsansvarig Trafikverket, Projekt Norrbotniabanan
Eva Lundqvist
Kommunikatör Norrbotniabanan, Norrbotniabanegruppen och Skellefteå kommun