Om norrboBan21

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har norrboBan21 skapat 34 blogginlägg för.

#1 Mammas pengar

Varför är Norrbotniabanan så viktig för Sverige och varför är den nationella transportplanen så viktig för Norrbotniabanan? Det tar vi upp i detta poddavsnitt som vi valt att kalla “Mammas pengar”. Dessutom pratar vi om finansiering och om vikten av kunskap, både när det gäller Norrbotniabanan samt bilden ...

#1 Mammas pengar2019-03-05T13:53:20+01:00

Introduktionsavsnitt

Norrbotniabanegruppens podcast “En bana – tre spår” tar upp infrastrukturprojektet Norrbotniabanan som är så mycket mer än bara en ny järnväg. Hur kan detta spår i norr vara så viktigt för hela Sverige och Europa? Projektledaren Elisabeth Sinclair (fjärde generationen av fem möjliga i järnvägsbranschen och med en gedigen ...

Introduktionsavsnitt2019-03-05T13:59:54+01:00

Välkommen till Norrbotniabanegruppens blogg

Inom kort startar vi en podd med efterföljande tankar i denna blogg. Håll koll på facebook.se/norrbotniabanan och på denna sida för lanseringen av podden! Vidare följer vi politiken under valåret för att höra vad som sägs om Norrbotniabanan och hur man ställer sig till projektet idag och i regeringsställning. Du ...

Välkommen till Norrbotniabanegruppens blogg2019-03-05T12:51:56+01:00

Ansökan till EU om förlängning av ScanMed

Regeringen begär att EU-kommissionen ska förlänga en av de nio stomnätskorridorer i EU, The Scandinavian-Mediterranean Corridor. Detta kan innebära ökade möjligheter till medfinansiering från EU för järnvägsbyggen i Sverige.

Ansökan till EU om förlängning av ScanMed2021-07-01T13:26:09+02:00

Positivt besked av regeringen.

Tredje EU-ansökan. Norrbotniabanan AB söker, tillsammans med Trafikverket, regeringens stöd för att kunna söka EU-medel och får ett positivt besked. Ansökan beviljas sedan även av EU.

Positivt besked av regeringen.2020-08-20T10:22:11+02:00

Negativt besked av regeringen.

Andra EU-ansökan. Norrbotniabanan AB söker återigen regeringens stöd under våren för att kunna söka EU-medel men får ett negativt besked.

Negativt besked av regeringen.2019-02-27T14:01:08+01:00

Europeiska stomnätet för järnväg

Botniska korridoren, inklusive Norrbotniabanan, lyfts in i det europeiska stomnätet för järnväg. Blir även berättigad att söka finansiering med upp till 50 % för planering och upp till 30 % för bygget av Norrbotniabanan.

Europeiska stomnätet för järnväg2019-03-07T08:57:15+01:00

Negativt besked av regeringen

Första EU-ansökan, Botniska korridoren, och med det även Norrbotniabanan, är på väg in i det Europeiska stomnätet för järnväg. Norrbotniabanan AB söker, på grund av positiva indikationer, regeringens stöd under våren för att kunna söka EU-medel men får ett negativt besked.

Negativt besked av regeringen2019-02-27T13:59:31+01:00

Medfinansieringsförslag inlämnas.

Norrbotniabanan AB lämnar över ett medfinansieringsförslag och föreslår att regeringen tillsätter en förhandlingsperson. Ingen återkoppling från regeringen.

Medfinansieringsförslag inlämnas.2019-02-27T13:57:12+01:00
Till toppen