Om norrboBan21

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har norrboBan21 skapat 34 blogginlägg för.

Aktuellt läge

FINANSIERING Norrbotniabanan finns med, i hela sin längd, i den nationella infrastrukturplanen för åren 2022-2033. Detta innebär att banan kan byggas och att det blir möjligt att söka medfinansiering från EU. Finansieringen är ännu inte helt löst, men i planen ingår drygt 15 miljarder kronor, ...

Aktuellt läge2022-06-13T15:29:29+02:00

Vilket framgångsår för Norrbotniabanan!

Bloggtexten till poddavsnittet “#7 God fortsättning”: Först kom regeringens besked om att man bett EU se över möjligheten att förlänga en av de nio stomnätskorridorerna, Scandinavian Mediterranean Corridor även kallad ScanMed. Idag börjar korridoren i Palermo och slutar i Stockholm, men den svenska regeringen har begärt att den ska förlängas ...

Vilket framgångsår för Norrbotniabanan!2019-03-05T13:09:55+01:00

#7 God fortsättning

2018 har varit ett mycket händelserikt år för projektet Norrbotniabanan. I vårt senaste poddavsnitt blickar vi tillbaka på fyra milstolpar varvat med julhälsningar till alla de som är en del av förverkligandet av banan. Sedan hoppas vi på en lika god fortsättning också såklart. Den allvetande lokföraren (spelad av ...

#7 God fortsättning2019-03-19T15:47:36+01:00

Korridorer hit och korridorer dit

Bloggtexten till poddavsnittet “#6:1 Från toppluva till stövel": Det är lätt att tappa tråden när vi använder ordet korridor. Men ordet i sig står ju för en lång gång eller en smal remsa och det är väldigt användbart när det gäller att beskriva infrastruktur och transporter. Till exempel talar Trafikverket ...

Korridorer hit och korridorer dit2019-09-02T10:04:32+02:00

#6:1 Från toppluva till stövel

Under våren 2018 lämnade regeringen in en begäran till EU om att förlänga en av de nio stomnätskorridorerna, Skandinavien-Medelhavet, från Stockholm vidare mot Haparanda och Narvik. I detta avsnitt får ni följa Elisabeth och Eva i den södra delen av denna transportkorridor från Innsbruck i norr till Valetta i ...

#6:1 Från toppluva till stövel2019-03-05T13:41:01+01:00

På resande fot längs södra ScanMed-korridoren

Bloggtexten till poddavsnittet “#6:2 Från toppluva till stövel": Det var en makalös syn vid inflygningen till Innsbruck! Från ett relativt platt landskap reste sig plötsligt bergskedjan rakt upp i skyn. Det kändes som att kryssa fram mellan bergstopparna innan planet susade ner i dalen och landade. Man undrar om människorna ...

På resande fot längs södra ScanMed-korridoren2019-09-02T10:08:53+02:00

#6:2 Från toppluva till stövel

Vi fortsätter i detta avsnitt att följa Elisabeth och Eva längs den södra delen av transportkorridoren Skandinavien-Medelhavet. Till en början 1 000 meter under markytan i Brennerpasset och Europas i dagsläget största infrastrukturprojekt, Brenner base tunneln. Där får vi bland annat veta vilken maskin som är viktigare än den ...

#6:2 Från toppluva till stövel2019-03-05T13:41:57+01:00
Till toppen