Aktuellt2023-09-25T10:19:35+02:00

AKTUELLT

I detta flöde lyfter vi tips, information, aktuella händelser och event kopplat till vårt arbete med Norrbotniabanan.

Prata framtid med oss på Noliamässan

29 maj, 2023|

Varmt välkommen till vår monter för att prata om framtiden med Norrbotniabanan under Noliamässan 9-13 augusti i Umeå! Du hittar oss i hall 1, monter 102 Montern är ett samarbete mellan Umeå kommun, Robertsfors kommun, Skellefteå kommun, Piteå kommun och Luleå kommun via Norrbotniabanegruppen. Trafikverket och Norrtåg kommer även att ...

Hur säkerställer vi infrastrukturen i norra Sveriges tillväxtregion i ett skakigt säkerhetsläge?

30 januari, 2023|

Den frågan ställde vi på vårt seminarium under Västerbotten på Grand Hôtel 2023. Alla vet att färdigställandet av Norrbotniabanan brådskar. I dagsläget finns inte ett enda järnvägsspår som länkar samman kuststäderna längs det tätbefolkade stråket Umeå–Luleå. Samtidigt pågår miljardinvesteringarna i Västerbotten och Norrbotten som gör behovet av en fungerande ...

Prata framtid med oss på Stora Nolia

3 augusti, 2022|

Varmt välkommen till vår monter för att prata om framtiden med Norrbotniabanan! Montern är ett samarbete mellan Umeå kommun, Robertsfors kommun, Skellefteå kommun, Piteå kommun och Luleå kommun via Norrbotniabanegruppen. Du hittar oss 6–10 augusti i hall 1, monter 145 på Stora Nolia i Piteå. Länk till Stora Nolia

Norrbotniabanan under Almedalsveckan 2022

1 juli, 2022|

Näringslivet i norr gör historiska investeringar i den gröna omställningen, vilket kräver ökad järnvägskapacitet. Norrbotniabanegruppen finns representerad under Almedalsveckan för att prata om just det – och mycket annat. På denna sida har vi samlat seminarium som vi arrangerar/deltar på. Vissa kan du se live, andra i efterhand.  

Arctic infrastructure conference 2022

20 maj, 2022|

Syftet med konferensen är att fokusera på utmaningarna kring en mer hållbar infrastruktur och logistisk i det arktiska området samt att främja ökat samarbete mellan regionerna i norra Sverige, Norge och Finland. Norrbotniabanegruppen är medarrangör till konferensen. Läs mer på arcticinfrastructure.se

Viktig länk i EUs längsta stomnätskorridor!

7 juli, 2021|

Norrbotniabanan, och hela den Botniska korridoren, är nu inkluderad i EUs längsta stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet! Tidigare slutade korridoren i Stockholm. Nu har den förlängts till Kiruna–Narvik och Haparanda–Uleåborg. Förlängningen innebär ökade möjligheter till medfinansiering från EU för järnvägsbyggen i Sverige. Läs mer i detta blogginlägg.

Norrbotniabanegruppen är en intresseorganisation som arbetar med information och opinionsbildning i syfte att förankra samt intensifiera arbetet med förverkligandet av Norrbotniabanan hos beslutsfattare och aktörer.

Norrbotniabanegruppen bildades 1999 och finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, Region Norrbotten, Region Västerbotten. Samt näringslivet Boliden Mineral AB, Smurfit Kappa, SSAB EMEA AB, SCA Munksund, Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB, Billerud, LKAB och StudentConsulting.

Norrbotniabanan AB bildades 2008 av Region Västerbotten, Region Norrbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda.

Norrbotniabanan AB ger projektet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform. Bolaget företräder och samordnar berörda kommuner och regioner i finansiella, formella samt övergripande frågor med regeringen, Trafikverket och EU.

KONTAKT

NORRBOTNIABANEGRUPPEN
Skellefteå kommun, Samhällsutveckling, 931 85 Skellefteå, info@norrbotniabanan.se

NORRBOTNIABANAN AB
Svartuddsvägen 1, 941 85 Piteå

Elisabeth Sinclair
Projektledare, Norrbotniabanegruppen
+46(0)730-59 60 10

Eva Lundqvist
Kommunikatör, Norrbotniabanegruppen
+46(0)70-236 67 89

Gusten Granström
CEO, Norrbotniabanan AB
+46(0)70-665 57 85

Till toppen