Aktuellt2023-09-25T10:19:35+02:00

AKTUELLT

I detta flöde lyfter vi tips, information, aktuella händelser och event kopplat till vårt arbete med Norrbotniabanan.

Exceptionella gröna investeringar i norr kräver exceptionella insatser

8 januari, 2024|

Ett förmiddagsseminarium 31 januari 2024 under Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm. Läs mer om eventet på Region Västerbottens webbplats När norra Sverige tar ledningen i den globala omställningen ställs stora krav på både infrastruktur och kompetensförsörjning. Näringslivets investeringar i Västerbotten och Norrbotten uppgår till över 1400 miljarder fram ...

Future Mine & Mineral Conference 2024

8 januari, 2024|

Future Mine & Mineral Conference är en internationell gruv- och prospekteringskonferens som arrangeras i samarbete med Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Nordic Publishing. Norrbotniabanegruppen är medarrangör till konferensen då Norrbotniabanan är en betydande länk i den arktiska infrastrukturen. Läs mer på futuremineandmineral.com Fokusfrågor: Arctic Infrastucture, Raw Material Policies, Exploration ...

Prata framtid med oss på Noliamässan

29 maj, 2023|

Varmt välkommen till vår monter för att prata om framtiden med Norrbotniabanan under Noliamässan 9-13 augusti i Umeå! Du hittar oss i hall 1, monter 102 Montern är ett samarbete mellan Umeå kommun, Robertsfors kommun, Skellefteå kommun, Piteå kommun och Luleå kommun via Norrbotniabanegruppen. Trafikverket och Norrtåg kommer även att ...

Hur säkerställer vi infrastrukturen i norra Sveriges tillväxtregion i ett skakigt säkerhetsläge?

30 januari, 2023|

Den frågan ställde vi på vårt seminarium under Västerbotten på Grand Hôtel 2023. Alla vet att färdigställandet av Norrbotniabanan brådskar. I dagsläget finns inte ett enda järnvägsspår som länkar samman kuststäderna längs det tätbefolkade stråket Umeå–Luleå. Samtidigt pågår miljardinvesteringarna i Västerbotten och Norrbotten som gör behovet av en fungerande ...

Norrbotniabanegruppen är en intresseorganisation som arbetar med information och opinionsbildning i syfte att förankra samt intensifiera arbetet med förverkligandet av Norrbotniabanan hos beslutsfattare och aktörer.

Norrbotniabanegruppen bildades 1999 och finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, Region Norrbotten, Region Västerbotten. Samt näringslivet Boliden Mineral AB, Smurfit Kappa, SSAB EMEA AB, SCA Munksund, Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB, Billerud, LKAB och StudentConsulting.

Norrbotniabanan AB bildades 2008 av Region Västerbotten, Region Norrbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda.

Norrbotniabanan AB ger projektet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform. Bolaget företräder och samordnar berörda kommuner och regioner i finansiella, formella samt övergripande frågor med regeringen, Trafikverket och EU.

KONTAKT

NORRBOTNIABANEGRUPPEN
Skellefteå kommun, Samhällsutveckling, 931 85 Skellefteå. ✉ Kontakta oss

NORRBOTNIABANAN AB
Svartuddsvägen 1, 941 85 Piteå.  ✉ Kontakta oss

✉ Elisabeth Sinclair
Projektledare, Norrbotniabanegruppen
+46(0)730-59 60 10

✉ Eva Lundqvist
Kommunikatör, Norrbotniabanegruppen
+46(0)70-236 67 89

✉ Gusten Granström
CEO, Norrbotniabanan AB
+46(0)70-665 57 85

Till toppen