Den svenska regeringen begärde 2018 att en av EUs nio mest strategiska transportkorridorer, som går från Medelhavet till Skandinavien, ska förlängas från Stockholm hela vägen till Haparanda och Narvik. Det innebär med stor säkerhet en fortsatt medfinansiering till järnvägsbyggen i Sverige.