FINANSIERING

Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå kostar drygt 13 miljarder kronor. I den Nationella transportplanen, gällande åren 2018–2029, finns cirka sju miljarder kronor avsatt. När dessa medel är slut väntar nästa Nationella transportplan och resterande summa kan läggas in.

Norrbotniabanan, och hela den Botniska korridoren, inkluderades 2021 i EUs längsta stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet. Tidigare slutade korridoren i Stockholm. Nu är den förlängd till Kiruna–Narvik och Haparanda–Uleåborg. Förlängningen innebär ökade möjligheter till medfinansiering från EU för järnvägsbyggen i Sverige.

Allt sedan EU beviljade medfinansiering för planeringen gällande sträckan Umeå–Skellefteå 2015 har Trafikverket arbetat med planering och lagstadgade samråd. Sommaren 2021 beviljades Trafikverkets ansökan till EU gällande medfinansiering för detaljprojektering och fältundersökningar inför den kommande byggnationen av järnvägen på sträckan mellan Ytterbyn och Grandbodarna. Sträckan utgör ca 30 km ny järnväg och är den längsta järnvägsplanen genom Skellefteå kommun.

PLANERING

Planeringen mellan Umeå och Skellefteå påbörjades 2015 och förväntas vara klar 2021. Den finansieras med hjälp av medel från EU samt via Västerbottens och Norrbottens regionala transportplaner.

BYGGE

Bygget av Norrbotniabanans första 12 kilometer påbörjades under hösten 2018. Regeringen har gett i uppdrag till Trafikverket att förbereda Norrbotniabanan för byggstart redan 2023-2025 för sträckan Dåva-Skellefteå. I teorin innebär det 1-2 års tidigareläggande, men det är Trafikverkets planering som styr.