FINANSIERING

Norrbotniabanan finns med, i hela sin längd, i den nationella infrastrukturplanen för åren 2022-2033. Detta innebär att banan kan byggas och att det blir möjligt att söka medfinansiering från EU. Finansieringen är ännu inte helt löst, men i planen ingår drygt 15 miljarder kronor, varav 3 miljarder kronor avser planering och en byggstart för sträckan mellan Skellefteå och Luleå. Målår saknas för färdigställandet av hela Norrbotniabanan.

Norrbotniabanan, och hela den Botniska korridoren, inkluderades 2021 i EUs längsta stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet. Tidigare slutade korridoren i Stockholm. Nu är den förlängd till Kiruna–Narvik och Haparanda–Uleåborg. Förlängningen innebär ökade möjligheter till medfinansiering från EU för järnvägsbyggen i korridoren som exempelvis Norrbotniabanan.

Allt sedan EU beviljade medfinansiering för planeringen gällande sträckan Umeå–Skellefteå 2015 har Trafikverket arbetat med planering och samråd. Sommaren 2021 beviljade EU Trafikverkets ansökan till EU gällande medfinansiering för detaljprojektering och fältundersökningar inför den kommande byggnationen av järnvägen på sträckan mellan Ytterbyn och Grandbodarna. Sträckan utgör ca 30 km ny järnväg och är den längsta järnvägsplanen genom Skellefteå kommun.

PLANERING

Trafikverkets arbete med samtliga järnvägsplaner för Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå är färdigt. Nästa steg för järnvägsplanerna är att de ska fastställas och vinna laga kraft. Därefter kan bygget på de aktuella sträckorna påbörjas. Trafikverkets förhoppning är att kunna komma igång med förberedande arbeten på vissa delar redan under 2023. Planeringen för sträckan UmeåSkellefteå har finansierats med hjälp av medel från EU samt via Västerbottens och Norrbottens regionala transportplaner.

Under sommaren 2021 meddelade regeringen att Trafikverket får i uppdrag att påbörja planeringen för sträckan Skellefteå–Luleå, vilket är mycket glädjande!

BYGGE

Bygget av Norrbotniabanans första 12 kilometer påbörjades under hösten 2018. Regeringen har gett i uppdrag till Trafikverket att förbereda Norrbotniabanan för byggstart redan 2023-2025 för sträckan Dåva-Skellefteå.

Vill du veta mer? Håll dig uppdaterad via podden En bana – tre spår där Elisabeth Sinclair och Eva Lundqvist spårar svar på olika järnvägsfrågor med anknytning till Norrbotniabanan.

Till hjälp har de lokföraren (spelad av Olof Wretling) som i varje avsnitt befinner sig på ett järnvägsspår någonstans i Sverige. Varje poddavsnitt följs upp med en tillhörande blogg.