FINANSIERING

Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå kostar drygt 13 miljarder kronor. I den Nationella transportplanen, gällande åren 2018–2029, finns cirka sju miljarder kronor avsatt. När dessa medel är slut väntar nästa Nationella transportplan och resterande summa kan läggas in.

Den svenska regeringen begärde 2018 att en av EUs nio mest strategiska transportkorridorer, som går från Medelhavet till Skandinavien, ska förlängas från Stockholm hela vägen till Haparanda och Narvik. Det innebär med stor säkerhet en fortsatt medfinansiering till järnvägsbyggen i Sverige.

PLANERING

Planeringen mellan Umeå och Skellefteå påbörjades 2015 och förväntas vara klar 2021. Den finansieras med hjälp av medel från EU samt via Västerbottens och Norrbottens regionala transportplaner.

BYGGE

Bygget av Norrbotniabanan påbörjades under hösten 2018 mellan Umeå och Dåva, en sträcka på 12 kilometer. Regeringen har gett i uppdrag till Trafikverket att förbereda Norrbotniabanan för byggstart redan 2023-2025 för sträckan Dåva-Skellefteå. I teorin innebär det 1-2 års tidigareläggande, men det är Trafikverkets planering som styr.