Norrbotniabanegruppens ordförande, Lorents Burman, fokuserar på samhällsutvecklingen med kopplingar till Norrbotniabanan. I detta avsnitt; TågTalk med Petra Andersin, kommunalråd Robertsfors kommun.

Här kan du läsa vad som sägs i videon:

Lorents Burman, Norrbotniabanegruppens ordförande:
– Visste ni att bruksjärnvägen i Robertsfors elektrifierades redan år 1900? På den tiden var det världens nordligaste elektrifierade smalspåriga järnväg för gods. Nu är det mer än 100 år senare och alldeles strax kommer Norrbotniabanan att passera på samma plats.

– Idag står jag här med Peter Andersin, kommunalråd i Robertsfors. Alldeles strax, i närtid, kommer Norrbotniabanan att byggas och passera Robertsfors kommun. Det kommer naturligtvis att påverka samhället och naturligtvis medborgarna. Petra, vad ser du för nånting som kommer att hända framöver och hur kommer det att påverka Robertsfors och de boende där?

Petra Andersin, kommunalråd Robertsfors kommun:
– Det är väldigt tydligt redan nu. Vi har börjat ordna flytten av vårt eljusspår i Robertsfors. På sikt kommer vi också behöva flytta vår idrottsplan med fotbollsplanen där. Det kommer att bli ett helt nytt idrottsplatsområde som jag tror kommer att gagna hela vår kommun.

– Vi kommer också att få en landskapsbro som är 850 meter lång som kommer att sträcka sig över Riklån, över golfbanan och in mot den nya perrongen som byggs i Robertsfors. Det här byggs för att vi vill bevara kulturmiljön som finns runt det gamla bruket.

Lorents Burman, Norrbotniabanegruppens ordförande:
– Det blir en ganska stor samhällsutveckling en förändring i samhällsutvecklingen, förstår man ju också, då åren framöver med anledning till Norrbotniabanan. Vad ser du de största vinsterna kommer att vara med det?

Petra Andersin, kommunalråd Robertsfors kommun:
– Ja, det är ju stora vinster. Främst så når vi betydligt fler kommuner med arbetspendlingen. Vi har ju idag många som pendlar till och från Robertsfors, och främst åker man till Umeå. Det är lite närmare, det är lite bättre väg in till Umeå. När vi får Norrbotniabanan på plats, då har vi 25 minuter till Skellefteå och 20 minuter till Umeå. Tänk dig så nära, vi kommer att nå ungefär 70 000 arbetsgivare inom det här området. Så det är en stor utveckling som sker.

Lorents Burman, Norrbotniabanegruppens ordförande:
– Och allt det här kommer att ske i närtid.

Petra Andersin, kommunalråd Robertsfors kommun:
– Så är det ju, och tänk vilka fantastiska möjligheter vi får. Naturligtvis innebär det att vi kommer behöva bygga nya bostäder, vi kommer behöva satsa på skolor, äldreomsorg och liknande. Och det som är sådant att vi får en bra utveckling där, gör också en stor förändring när vi har varit en förvaltande kommun i väldigt många år, men nu får vi satsa på tillväxt och utveckling.

Lorents Burman, Norrbotniabanegruppens ordförande:
Mycket, mycket spännande och vi ser fram emot det. Och lycka till, Petra.