Norrbotniabanegruppens ordförande, Lorents Burman, fokuserar på samhällsutvecklingen med kopplingar till Norrbotniabanan. I detta avsnitt; TågTalk med Carina Sammeli, kommunalråd Luleå kommun.

Här kan du läsa vad som sägs i videon:

Lorents Burman, Norrbotniabanegruppens ordförande:
– Visste ni att Norrtågs senaste kvartalsrapport har slagit alla tiders rekord när det gäller resande på järnväg? Över 400 000 människor har åkt från januari till mars månad, och det är faktiskt mer än vad som åktes innan pandemin. Så nu vill vi också snart kliva på Norrbotniabanan.

– Idag står jag tillsammans med Carina Sammeli, kommunalråd i Luleå. I Luleå så är det nu alldeles strax dags för att välja infart till Luleå. Det finns ett östra och ett västra alternativ. Och det är inte riktigt helt klart ännu. Carina, vad ser du för möjligheter och utmaningar med de två alternativen?

Carina Sammeli, kommunalråd Luleå kommun:
– Ja, men till att börja med har vi två bra alternativ. Båda leder ju in till Luleå och det är ju det viktigaste, att Norrbotniabanan kommer. Men sedan är det så att från Luleå kommun vill ju vi ha den östra dragningen. Det ger två fördelar. För det första så går den förbi flygplatsen och det skapar ju en möjlighet att byta mellan transportslag som vi gärna vill bygga in. Och det andra är att vi får en bra ingång till Luleå då, där man inte behöver ha säcklösningar med vändstationer. Och jag tror att det kommer vara väldigt viktigt för att få en arbetsmarknadspendling genom staden och inte bara en ingång till staden.

– Det finns bara bra alternativ med det är det i nästan alla samhällsberäkningar. Utom en parameter och det är sjöfarten. För ska vi bygga den vägen då måste vi ta oss över vattnet där det idag går ganska stora fartyg. Och det betyder att just nu utreder ju Trafikverket om det går att bevara sjöfarten, få in fartygen den vägen samtidigt som vi drar den östra dragningen. Så vi hoppas på det och tror på det. Men vi ska väl få svar i närtid hoppas vi.

Lorents Burman, Norrbotniabanegruppens ordförande:
– Samhällsutvecklingen i norra Sverige, den, på något sätt, saknar ju motstycke. Och det är mycket som byggs och i Luleå så händer det ju fantastiskt mycket nu. Och Norrbotniabanan, naturligtvis, är ju avgörande på något sätt i det. Hur viktigt är det då att få Norrbotniabanan på plats så snart som möjligt, i allt det som händer i Luleå och Luleåregionen skulle du vilja säga?

Carina Sammeli, kommunalråd Luleå kommun:
– Det är väldigt mycket som händer i Norrbotten och i Västerbotten just nu. I Luleå kommer i de närmaste tio åren göras investeringar på ungefär 70 miljarder i ett antal olika industrier. Samtliga av dem behöver en logistiklösning och dessutom behöver vi förflytta väldigt många människor i det här området. Så just nu så är det här som tidigare var liksom “Nice to have” är ju nu “Need to have”.

– Vi måste få till bra kommunikationer för både gods och människor. Så Norrbotniabanan kommer i tid men vi behöver den ju ännu snabbare än den finns i planerna egentligen. För vi håller ju på och bygger ett större samhälle i Luleå precis som ni gör i Skellefteå.

Lorents Burman, Norrbotniabanegruppens ordförande:
– Så det är avgjort att Norrbotniabanan kommer ha en betydelse både för hastigheten i utvecklingen men också kanske volymen för människor som bör flytta in och att vi får en arbetsmarknadsregion som gör att man kan klara kompetensförsörjningen i Luleå och dess närområde.

Carina Sammeli, kommunalråd Luleå kommun:
– Ja men absolut. Ser vi från Luleå cirka en timmes pendlingstid med bil så bor det ungefär 175 000 invånare. Lägger vi till en halvtimme till så kommer ni in då är vi 250 000. Det är det tätast befolkade området efter Norrlandskusten norr om Uppsala. Men vi har ju ingen spårbunden trafik just nu så det är nästan omöjligt att pendla om du inte har en egen bil vilket är både dyrt och dåligt för miljön. Så ska vi få till en arbetsmarknadspendling och en fungerande arbetsmarknadsregion där man kan pendla mellan städerna då måste vi faktiskt ha järnvägs- och tågmöjligheter.

Lorents Burman, Norrbotniabanegruppens ordförande:
– Så det ser vi fram emot nu, det är ett ganska snart beslut om vilken infart det blir till.

Carina Sammeli, kommunalråd Luleå kommun:
– Absolut. Det hoppas jag och så hoppas jag att vi snart får åka tåg till dig istället för att behöva ta bilen.