Nytt avsnitt och nytt namn på podden där vi fokuserar på Norrbotniabanan ur ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv – och det nya året har verkligen rivstartat på alla fronter! Vi tar upp startskottet för planeringen mellan Skellefteå–Luleå, interpellationsdebatten om Norrbotniabanan i riksdagen samt EUs pågående revidering av TEN-T och hur det kopplar till Norrbotniabanan. Vår allvetande lokförare, spelad av Olof Wretling, är otålig och väljer att agera i stället för planera med lösa trådar som följd.

Till detta avsnitt finns även en tillhörande blogg.