Norrbotniabanegruppens ordförande, Lorents Burman, fokuserar på samhällsutvecklingen med kopplingar till Norrbotniabanan. I detta avsnitt; TågTalk med Lars Hedqvist, planeringschef på Skellefteå kommun.

Här kan du läsa vad som sägs i videon:

Lorents Burman, Norrbotniabanegruppens ordförande:
– Varje dag så reser 290 000 personer tåg genom Sveriges städer. Men inte i Skellefteå, som är Sveriges största stad utan persontrafik. Här finns ingen järnväg, men nu blir det snart ändring på det, för nu bygger vi Norrbotniabanan!

– Välkommen Lars Hedqvist, planeringschef på Skellefteå kommun. Idag tänkte jag att vi skulle prata om Norrbotniabanan och betydelsen för Skellefteås utveckling. Redan 2015 så beslutade den då nytillträdda regeringen om att man skulle återuppta byggandet av Norrbotniabanan vilken inverkan tror du, på den tiden, det fick för näringslivet, utifrån investeringar och etableringar här i Skellefteå? Och hur märkte vi av det?

Lars Hedqvist, planeringschef på Skellefteå kommun:
– Just då hände ingenting, men nu ser vi effekten av detta. Det här är ett otroligt strategiskt viktigt beslut, en viktig signal till näringslivet. Vi ser en stor etablering av många företag i kommunen och det är en följd av att Norrbotniabanan sattes igång.

– Näringslivet vill veta att möjligheterna till sina resande och transporter säkerställs, det är otroligt viktigt. Det är också en jätteviktig signal till skellefteborna, att staten tror på Skellefteå.

– Det är också en jätteviktig signal till de som ska flytta hit, vi söker väldigt mycket ny arbetskraft och behöver därför en stor inflyttning till Skellefteå. Alla vill bo i en plats med bra möjligheter till resor och transporter. Regionförstoring och möjligheter till att resa till arbete, studier och så vidare.

Lorents Burman
När Skellefteås invånarantal ökar så behöver vi också bygga bostäder. Jag vet att 2015 gjorde vi en beräkning på hur många nya bostäder som skulle behövas fram till 2035, alltså på en 20-årsperiod. Då beräknade vi ungefär behovet till 5 000 bostäder, varav 3 500 var då kopplat till Norrbotniabanan. Men det var då, hur ser det ut idag och framöver?

Lars Hedqvist
– Det var en slags vision att vi ville växa så mycket. Men vad som har hänt i praktiken är att Skellefteå har börjat en utveckling mot en fördubbling. Just nu så planerar vi för att det skapas 8 000-9 000 bostäder fram till 2030, dubbelt så mycket. Skillnaden mot då var att vi hade en väldigt begränsad näringslivsutveckling. Nu har vi en helt fantastisk fart i vår utveckling av nya företag i kommunen. Det här genererar arbetstillfällen och det är en otrolig press på oss att möjliggöra att det kan byggas mycket bostäder.

Lorents Burman
– Ja, precis Lars, 8 000-9 000 bostäder då fram till 2030 och det är inom sju år. Men här tar det inte slut. I den här samhällsutvecklingen som Skellefteå och norra Sverige står inför den kommer att fortsätta långt efter 2030, då har vi också Norrbotniabanan på plats. Hur ser tankarna, målbilden ut efter 2030? Behovet av bostäder, och det som följer med effekten av Norrbotniabanan?

Lars Hedqvist
– De här nya arbetstillfällena som genereras av den här nya industrin kommer att leda till att det blir sysselsättningar inom andra näringar. Exempelvis tjänstenäringar, handel men naturligtvis också offentlig sektor som lärare, sjuksköterskor och så vidare. Det här kommer att generera följdeffekter, vilket kommer att ta längre tid då naturligtvis, och det kommer att fortsätta och åren därefter. Det är därför vi gör bedömningen att vi kommer att ha en stor befolkningsökning även perioden mellan 2030 till 2040, allting pekar helt enkelt på det.

– Samtidigt är det jättesvårt att göra bedömningar så långt i framtiden, men vi planerar för en fortsättning. Just nu så skapar vi ytterligare nya områden för verksamhetsområdena för näringsliv på olika sätt. Vi planerar för utbyggnad av sjukvård, skolor, omsorgsboenden och naturligtvis många nya bostadsområden.

Lorents Burman
Man kunde höra för tio år sedan, när vi inte var i den händelseutvecklingen vi är idag, frågan om det finns en risk med Norrbotniabanan att det blir fly out och in, fast med tåg, till och från Skellefteåregionen och att man inte bosätter sig här. Den här frågan kan man höra än idag, är det inte en risk med en expanderad kollektivtrafik, i det fallet järnvägen, kustjärnväg. Det kan vara negativt för Skellefteå, att människorna åker in och ut, arbetspendlar och så vidare. Hur ser du på det idag, Lars?

Lars Hedqvist
Jag tror istället att det tvärt om. Jag tror att Norrbottnarbanan är en förutsättning för att kunna locka hit nya invånare för de kommer i sin tur vilja resa, transportera till både utbildning och arbete och kunna ha en större arbetsmarknad.

Vi tror att Norrbotniabanan är otroligt viktig för att få en utveckling i Skellefteå.