Nu lanserar vi TågTalk, där jag som ordförande i Norrbotniabanegruppen får ge min syn på möjligheterna och utmaningarna i vår region. Mitt fokus kommer att vara samhällsutvecklingen med kopplingar till Norrbotniabanan.

Visste ni att en på två mil bred sträcka mellan Umeå och Luleå finns Sveriges mest tätbefolkade region utanför storstadsregionerna? Det är ganska häftigt. Idag finns ingen järnväg här, men nu är det på väg att bli ändring på det. Samtidigt pågår gigantiska investeringar i regionen.

Det är en otroligt spännande tid att vara norrlänning – med såväl möjligheter som utmaningar. Framför allt finns en enorm potential i vår del av landet.

De gigantiska investeringarna och den gröna omställningen som sker här i norr har fått stor uppmärksamhet i hela världen. Det handlar i grunden om flera stora industrietableringar, som bland annat Northvolts batterifabrik i Skellefteå, H2 Green Steels gröna stålverk i Boden, och Hybrit i Gällivare, som utvecklar fossilfri järn- och stålframställning.

Den här stora omställningen kräver att den övriga samhällsutvecklingen hänger med. Omvandlingen handlar också om allt som följer med etableraringarna – tjänsteföretag, restauranger, kultur, behovet av bostäder, utbildning och mycket annat. Först när hela samhällsutvecklingen hänger med kan vi få maximal nytta av allt det som satsas i regionen.

Därför arbetar kommunerna längs kuststråket, men också i inlandet, i de båda länen så att svetten lackar. Det handlar om allt från bostäder till kompetensförsörjning – allt från vård, skola, omsorg, fritid och kultur till infrastruktursatsningar, digitalisering och energiförsörjning.

Som ordförande i Norrbotniabanegruppen är det otroligt spännande att få vara med och medverka till den här utvecklingen. Historiskt är det svårt att tänka sig en tydligare symbol för samhällsutveckling än järnvägar. När järnvägen byggdes i mitten av 1800-talet blev den en symbol för framtiden. Och så känns det än i dag. Vi står i mitten av den stora utvecklingen som pågår, och kan vara med och göra norra Sverige ännu bättre!

För att samtidigt nå en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling krävs det att vi fortsätter arbeta med ett helhetsperspektiv. En framgångsfaktor för arbetet är att se sambanden mellan såväl offentliga som privata funktioner i samhället. Och att vi jobbar tillsammans.

Hoppas att du vill hänga med!

Lorents Burman, ordförande i Norrbotniabanegruppen


Den mest tätbefolkade regionen utanför de två storstadslänen

1 Stockholms län, 304 Inv/km2
2 Skåne län, 110 Inv/km2
3 Umeå–Luleå*, 65 Inv/km2
3 Västra Götalands län, 65 Inv/km2

* Två mil bred kustremsa Umeå–Luleå. Källa: Trivector 2017.

Här hittar du samtliga TågTalk-avsnitt.