Rapporter

Uppsala Universitet – Vem beslutar om den nationella infrastrukturen?

Ludvig Cronqvist vid Uppsala Universitet har skrivit denna uppsats som behandlar utformningen och utnyttjandet av samhällsekonomiska analyser vid nationell transportplanering i Sverige med järnvägsprojektet Norrbotniabanan som empiriskt exempel. Undersökningen som är baserad på både intervjuer med riksdagsledamöter och tjänstemän vid Trafikverket samt på litteratur, har för syfte att undersöka vilken roll samhällsekonomiska analyser har vid långsiktig infrastrukturplanering i Sverige.

Vem beslutar om den nationella infrastrukturen?

 

Kapacitetsåtgärd – Norrbotniabanan

På stambanan genom övre Norrland finns endast sju tåglägen kvar, räknat i båda riktningarna. 
Mer än 60 tåg kör idag hela sträckan mellan Luleå och Umeå, men till detta skall även läggas tåg som kör kortare sträckor vilket gör att det på vissa sträckor idag går över 100 tåg. Det blir en nödvändighet att Norrbotniabanan påbörjas snarast för att möta den trafikökning som kommer och för att mota en trafikinfarkt på Stambanan genom övre Norrland.

Kapacitetsåtgärd – Norrbotniabanan
Kapacitetsåtgärd – Norrbotniabanan PP fil

 

BK – Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser

Exemplet Gävle – Luleå

Längs Norrlandskusten ger satsningar på persontågstrafik större funktionella arbetsmarknader, vilket i sin tur påverkar Sveriges och regionernas ekonomi. Om dagens tio lokala arbetsmarknader integreras till fyra större blir effekten ca 10 000 ytterligare sysselsatta i stråket, ca 4% högre produktivitet hos arbetskraften och sammantaget ca 40-50 miljarder ytterligare i skatteintäkter under en tjugoårsperiod.

Regionförstoring-Web-140120-kl-16.pdf (750 nedladdningar)

 

BK – Resources for Europe

 

Den 17 januari år 2011 inträffade en kraftig urspårning på Stambanan genom övre Norrland vid Grötingen, mellan Långsele och Bräcke i Jämtland. Urspårningen drabbade några av Sveriges största industri- och transportföretag. För IKEA, Volvo Lastvagnar, Boliden, Elektrokoppar, SSAB Tunnplåt, SCA, Smurfit Kappa kraftliner, Outokumpu, Green Cargo och Cargo-Net fick urspårningen stora konsekvenser. Enkelspårsprobelmatiken orskar inte bara förlorade intäkter, i detta fall 67 miljoner, utan också indirekta effekter såsom minskad tillförlitlighet till infrastruktur och logistisk kapacitet. Det är inte bra för näringslivet i norr.

Avbrott för svenskt näringsliv (10,3 Mb)

 

Norrbotniabanan AB, affärsplan med bilagor

NBBAB affärsplan 1,55 Mb

Bilaga 1, Godstransporter 2,3 Mb

Bilaga 2, Resecenter 1,6 Mb

Bilaga 3, Persontrafik 1 Mb

Bilaga 4, Finansiering 142 Kb

 

BK – Nationell godsstrategi

Bakom rapporten finns länsstyrelser, landsting och regioner i dem fem nordligaste länen inom ramen för utvecklingsprojektet Botniska korridoren.

Denna rapport vill ta ett samlat grepp kring godstransporterna på järnväg, dess behov och utvecklingsmöjligheter. NGS – ”En samlad nationell satsning för att öka kapaciteten på järnväg med 50 procent och halverad byggtid”

Nationell godsstrategi

 

BK – Råvaror och transporter i norra Europa

 

Uppdelning i tre delar
Rapporten har tagits fram av ÅF-Infrastruktur AB för Näringsdepartementet och Botniska korridoren.

Norra Europa och Barentsregionen är ovanligt rik på naturtillgångar och råvaror och bidrar i betydande grad till EU:s råvaruförsörjning. Hållbar tillväxt baserad på tillgångarna i norra Europa fordrar stategiska åtgärder i transportsystemt.

Del 1 råvaror och transporter, 12,7 Mb

Del 2 råvaror och transporter, 17,1 Mb

Del 3 råvaror och transporter,  9,3 Mb

 

BK – Supply of Raw materials, Transport Needs and Economic Potential in Northern Europe

Analysen har tagits fram av ÅF-Infrastruktur AB på uppdrag av Näringsdepartementet. Den presenterades under ett Barentsmöte med konkurrenskraftsministrarna som ägde rum i maj i Umeå samt vid transportministermötet i Haparanda i juni. Rapporten är uppdelad i fyra delar.

Del 1 Supply of Raw materials, 13,7 Mb

Del 2 Supply of Raw materials,  8,7 Mb

Del 3 Supply of Raw materials,  15,5 Mb

Del 4 Supply of Raw materials, 2,4 Mb

 

Medfinansiering inför planeringsperioden 2010-2010

En kort sammanställning om kunskap om medfinansiering.

Medfinansiering – PM 2010

Norrbotniabanan – kompletterande faktaunderlag, maj 2007

 

Resecentrumplanering för kustjärnvägen, juni 2006

Kapitel 1, 3Mb

Kapitel 2-3, 1Mb

Kapitel 4-6, 6Mb

Kapitel 7, 11Mb

Kapitel 8.1, 7Mb

Kapitel 8.2, 12Mb

Kapitel 9.1, 7Mb

Kapitel 9.2, 9Mb

Kapitel 10-13, 2Mb

 

Godstrafikstudie Norrbotniabanan nov 2005, slutrapport

Kapitel 1-2, 12Mb

Kapitel 3-5, 7 Mb

Kapitel 6-9 , 6Mb

 

Godstrafikstudie Norrbotniabanan nov 2005, sammanfattning

 

Effekter av avbrott på Stambanan i Ekträsk 29-31 mars 2005


Norrbotniabanan