Trafikverket

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna.

Trafikverket ansvarar idag för att utreda och planera Norrbotniabanan och, om beslut och finansiering blir klart, bygga och underhålla banan.

Om du har frågor kring planering och pågående arbete av Norrbotniabanan kan du läsa mer på trafikverket.se/norrbotniabanan eller ringa Trafikverkets Kundtjänst, 0771-921 921.

Här kan du läsa Trafikverkets samtliga upphandlingar.

 


Norrbotniabanan