Partners och finansiärer

Norrbotniabanegruppens arbete finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, Region Norrbotten, Region Västerbotten. Samt näringslivet Boliden Mineral AB, Smurfit Kappa, SSAB EMEA AB, SCA Munksund, Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB, BILLERUDKORSNÄS och LKAB.

 

Umea kommun Robertsfors kommun Skellefteå kommun Piteå kommun Luleå kommun Bodens kommun Kalix kommun Haparanda stad Region Västerbotten Region Norrbotten Boliden Smurfit Kappa SSAB SCA Norrbottens Byggmästareförening Billerudkorsnäs Samfinansierat av Europeiska Unionen LKAB Image Map
Norrbotniabanan