Norrbotniabanan AB

2008 bildade Landstinget i Norrbotten och Region Västerbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda ett gemensamt bolag, Norrbotniabanan AB, för att:
– Ge det fortsatta arbetet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform.
– Tydligt markera allvaret i regionens egen ambition och engagemang för att genomföra projektet.

Med regeringens stöd, och Trafikverket som partner, fick Norrbotniabanan AB sin ansökan om medfinansiering från EU beviljad hösten 2015. Den regionala finansieringen på 100 miljoner sker med hjälp av medel från Västerbottens och Norrbottens regionala transportplaner, 80 respektive 20 miljoner. EU lägger motsvarande summa på 100 miljoner.

Finansieringen räcker till järnvägsplaner mellan Umeå och Skellefteå samt bygghandlingar mellan Umeå och Dåva. Bygghandlingarna måste vara klara till hösten 2017 medan det övriga arbetet ska färdigställas under 2019.

 


Norrbotniabanan