Organisationen

Det finns en intresseorganisation och två huvudmän för järnvägsprojektet Norrbotniabanan. Norrbotniabanegruppen, Norrbotniabanan AB och Trafikverket.

 

Våra partners och finansiärer

Partners


Norrbotniabanan