20 september, 2016

Byggstart 2018

Ett välkommet besked i regeringens budgetpropositionen för 2017. ”Regeringen anser att Norrbotniabanan är en strategiskt viktig satsning. Järnvägsinvesteringar som denna bidrar till regeringens mål om såväl högre sysselsättning, nyindustrialisering som minskad klimat- och miljöpåverkan. Regeringen avser därför att genomföra byggstart av Norrbotniabanan 2018 med etappen Umeå-Dåva.” Det pågående planeringsarbetet hinner bara bli klart fram t…ill […]

15 oktober, 2015

EU-miljoner till Norrbotniabanan

”EU går in med närmare 100 miljoner kronor i planeringen av Norrbotniabanan. Nyheten levererades vid ett Almedalsseminarium i måndags. ”En verklig milstolpe, jublar Elisabeth Sinclair”, projektledare i Norrbotniabanegruppen.” Läs mer i tidningen Norran ”EU-miljoner till Norrbotniabanan”

Norrbotniabanan