31 augusti, 2017

Byggstart Umeå-Skellefteå i förslag till ny nationell transportplan!

Den sista augusti presenterades ett tjänstemannaförslag till den Nationella transportplanen som ska gälla från 2018 till 2029. I förslaget finns bygget av Norrbotniabanans delsträcka mellan Umeå och Skellefteå med. Det här visar att man från utredningshåll har förstått hur viktig Norrbotniabanan är för näringslivet. En snabb byggstart av banan kommer att öka möjligheterna till tillväxt […]

20 september, 2016

Byggstart 2018, Umeå-Dåva

Ett välkommet besked i regeringens budgetpropositionen för 2017. ”Regeringen anser att Norrbotniabanan är en strategiskt viktig satsning. Järnvägsinvesteringar som denna bidrar till regeringens mål om såväl högre sysselsättning, nyindustrialisering som minskad klimat- och miljöpåverkan. Regeringen avser därför att genomföra byggstart av Norrbotniabanan 2018 med etappen Umeå-Dåva.” Det pågående planeringsarbetet hinner bara bli klart fram till […]

15 oktober, 2015

EU-miljoner till Norrbotniabanan

”EU går in med närmare 100 miljoner kronor i planeringen av Norrbotniabanan. Nyheten levererades vid ett Almedalsseminarium i måndags. ”En verklig milstolpe, jublar Elisabeth Sinclair”, projektledare i Norrbotniabanegruppen.” Läs mer i tidningen Norran ”EU-miljoner till Norrbotniabanan”

Norrbotniabanan