Korta fakta

Bansträckning
27 mil UmeåLuleå

Kostnad
Enligt Trafikverkets kalkyl 2015, är kostnaden 30 miljarder (+- 4) i prisnivå 2015.

 • Fördelar
  – Sänkta transportkostnader med 30 %.
 • – Dagens maximala tågvikter är 1 0001 100 ton, på Norrbotniabanan kan de ökas till 1 600 ton.
  – Halverade restider gör att arbetsmarknaderna vidgas och vi klarar kompetensförsörjningen.
  – Ökad kapacitet på järnvägen.
  – Robust järnvägssystem i norr med möjlighet till omledning till annat elektrifierat spår vid trafikstörningar.
 • – Avstånden minskar med 711 mil i många viktiga godsrelationer.
 • – Kopplar samman Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet.
  – Blir en länk mellan Europa och Barentsregionens rika tillgångar; malmer, mineraler, skog, olja och gas.


Finansiering

Finansiering kan bland annat erhållas från EU då Norrbotniabanan är identifierad som del i det Europeiska stomnätet, core network. Norrbotniabanan är då stödberättigad enligt följande nivåer:
– För planering kan upp till 50 % av kostnaden erhållas.
– För byggarbeten kan upp till 30 % av kostnaden erhållas.

 


Norrbotniabanan