Styrgruppen

Ordförande
Lorens Burman
Kommunalråd
Skellefteå kommun

Vice Ordförande
Peter Roslund
Kommunalråd
Piteå kommun

Inge Andersson
Kommunalråd
Bodens kommun

Karl-Owe Svensson
Logistikchef
Boliden mineral AB

Peter Waara
Kommunalråd
Haparanda kommun

Ellinor Söderlund
Kommunalråd
Kalix kommun

Yvonne Stålnacke
Kommunalråd
Luleå kommun

Bo-Erik Ekblom
Infrastrukturstrateg
Länsstyrelsen i Norrbotten

Mikael Bergström
Kommunikationsdirektör
Länsstyrelsen i Västerbotten

Susanne Wallin
VD
Norrbottens Handelskammare

Ulrika Nilsson
Infrastrukturstrateg
Norrbottens läns landsting

Mona Mansour
Senior Advisor European Affairs
North Sweden

Jonas Lundström
tf. chef vid enheten för näringsliv- och samhällsbyggnad
Region Västerbotten

Thomas Hartman
Kommunikationschef
Region Västerbotten

Mårten Edberg
Infrastrukturstrateg
Region Västerbotten

 Andreas Löwenhöök
Kommunstyrelsens 2:a vice ordförande
Skellefteå kommun

Patrik Nilsson
Kommunalråd
Robertsfors kommun

Sture Öberg
Logistikchef
Smurfit Kappa

Margareta Rönngren
Kommunalråd
Umeå kommun

 Peter Forsell
VD
Västerbottens Handelskammare

Olle Tiderman
Teknisk chef
Norrtåg

Anders Bylund
Samhällsstrateg
Luleå kommun


Norrbotniabanan